CGA-METAL
     
    


ท่อนอก ERW
ท่อนอก SML
ท่อประปาปลายเรียบ
ท่อสี่เหลี่ยมแบน
ท่อสี่เหลี่ยมแบน (เคลือบสีฟ้า)
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง (เคลือบสีฟ้า)
ท่อเหล็ก#40ซุบสังกะสีปลายเรียบ
ท่อเหล็กดำ
ท่อในประเทศ
ท่อไซเลอร์
ท่อไอเสีย
หน้าแปลนบอด
หน้าแปลนเชื่อม
อุปกรณ์ประปา
อุปกรณ์สตีมดำ
อุปกรณ์สตีมแดง
อุปกรณ์สแตนเลส ชนิดเกลียว
อุปกรณ์สแตนเลส ชนิดเชื่อม
อุปกรณ์เชื่อม#40 (ชุบสังกะสี)
อุปกรณ์เหล็กดำ ชนิดมีตะเข็บ
อุปกรณ์ไซเลอร์
เหล็กฉากจีนแดง
เหล็กฉากสหวิริยา (SSI)
เหล็กตัวซี
เหล็กรางน้ำ
เหล็กรางฮ่องกง
เหล็กสี่เหลี่ยมตัน
เหล็กเพลาขาว
เหล็กเส้นก่อสร้าง
เหล็กแบนตัด
เหล็กแบนรีด
เหล็กแผ่นดำ
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบกลม (เคลือบฟ้า)
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบสี่เหลี่ยมผืนฟ้า
Carbon Steel
Stainless Steel Pipe


>>Our Link<<

CGA
FUJIZAKURA
BOI
ASID

Home : ท่อนอก ERW :

ท่อนอก ERW 8" SGP
Price: ฿10825.00

NB: 8"
OD:216.10 mm.
THICK:5.8 mm.

- ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้
- ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- เริ่มใช้วันที่ 1 มกราคม 2550

ท่อนอก ERW 8" SGP(ชุบ)
Price: ฿12350.00

NB:8" SGP(ชุบ)
OD:216.10mm.
THICK:5.80 mm.

- ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้
- ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- เริ่มใช้วันที่ 1 มกราคม 2550

ท่อนอก ERW 10" SGP
Price: ฿15220.00

NB:10" SGP
OD:267.40mm.
THICK:6.60 mm.

- ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้
- ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- เริ่มใช้วันที่ 1มกราคม 2550

ท่อนอก ERW 10" SGP(ชุบ)
Price: ฿17225.00

NB:10" SGP(ชุบ)
OD:267.40mm.
THICK:6.60 mm.

- ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้
- ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- เริ่มใช้วันที่ 1 มกราคม 2550

ท่อนอก ERW 12" SGP
Price: ฿19060.00

NB:12" SGP
OD:318.50mm.
THICK:6.90 mm.

- ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้
- ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- เริ่มใช้วันที่ 1 มกราคม 2550

ท่อนอก ERW 12" SGP(ชุบ)
Price: ฿21570.00

NB:12" SGP(ชุป)
OD:318.50mm.
THICK:6.90 mm.

- ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้
- ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- เริ่มใช้วันที่ 1 มกราคม 2550

ท่อนอก ERW 14" SGP
Price: ฿24410.00

NB:14" SGP
OD:355.60mm.
THICK:7.90 mm.

- ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้
- ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- เริ่มใช้วันที่ 1 มกราคม 2550

ท่อนอก ERW 14" SGP(ชุบ)

NB:14" SGP(ชุบ)
OD:355.60mm.
THICK:7.90 mm.

- ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้
- ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- เริ่มใช้วันที่ 1 มกราคม 2550

ท่อนอก ERW 16" SGP
Price: ฿29460.00

NB:16" SGP
OD:400.40mm.
THICK:7.90 mm.

- ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้
- ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- เริ่มใช้วันที่ 1 มกราคม 2550

ท่อนอก ERW 16" SGP(ชุบ)

NB:16" SGP(ชุบ)
OD:400.40mm.
THICK:7.90 mm.

- ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้
- ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- เริ่มใช้วันที่ 1 มกราคม 2550

 

Copyright © CGA-METAL. All rights reserved.