CGA-METAL
     
    


ท่อนอก ERW
ท่อนอก SML
ท่อประปาปลายเรียบ
ท่อสี่เหลี่ยมแบน
ท่อสี่เหลี่ยมแบน (เคลือบสีฟ้า)
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง
ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง (เคลือบสีฟ้า)
ท่อเหล็ก#40ซุบสังกะสีปลายเรียบ
ท่อเหล็กดำ
ท่อในประเทศ
ท่อไซเลอร์
ท่อไอเสีย
หน้าแปลนบอด
หน้าแปลนเชื่อม
อุปกรณ์ประปา
อุปกรณ์สตีมดำ
อุปกรณ์สตีมแดง
อุปกรณ์สแตนเลส ชนิดเกลียว
อุปกรณ์สแตนเลส ชนิดเชื่อม
อุปกรณ์เชื่อม#40 (ชุบสังกะสี)
อุปกรณ์เหล็กดำ ชนิดมีตะเข็บ
อุปกรณ์ไซเลอร์
เหล็กฉากจีนแดง
เหล็กฉากสหวิริยา (SSI)
เหล็กตัวซี
เหล็กรางน้ำ
เหล็กรางฮ่องกง
เหล็กสี่เหลี่ยมตัน
เหล็กเพลาขาว
เหล็กเส้นก่อสร้าง
เหล็กแบนตัด
เหล็กแบนรีด
เหล็กแผ่นดำ
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบกลม (เคลือบฟ้า)
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบสี่เหลี่ยมผืนฟ้า
Carbon Steel
Stainless Steel Pipe


>>Our Link<<

CGA
FUJIZAKURA
BOI
ASID

Home : ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง (เคลือบสีฟ้า) :

[1-16]  [17-32]  [33-48]  [49-60]  [next] [show all]

ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 1"x1"x1.20mm.
Price: ฿216.00
- น้ำหนักต่อเมตร 0.833 kg.
- น้ำหนักต่อเส้น 5.00 kg.


ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 1"x1"x1.40mm.
Price: ฿232.00
- น้ำหนักต่อเมตร 0.966 kg.
- น้ำหนักต่อเส้น 5.80 kg.


ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 1"x1"x1.60mm.
Price: ฿254.00
- น้ำหนักต่อเมตร 1.100 kg.
- น้ำหนักต่อเส้น 6.60 kg.


ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 1"x1"x1.80mm.
Price: ฿274.00
- น้ำหนักต่อเมตร 1.236 kg.
- น้ำหนักต่อเส้น 7.42 kg.


ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 1"x1"x2.00mm.
Price: ฿302.00
- น้ำหนักต่อเมตร 1.36 kg.
- น้ำหนักต่อเส้น 8.16 kg.


ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 1"x1"x2.30mm.
Price: ฿339.00
- น้ำหนักต่อเมตร 1.53 kg.
- น้ำหนักต่อเส้น 9.18 kg.


ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 1.1/4"x1.1/4"x1.20mm.
Price: ฿291.00
- น้ำหนักต่อเมตร 1.127 kg.
- น้ำหนักต่อเส้น 6.76 kg.


ท่อสี่หลี่ยมโปร่ง 1.1/4"x1.1/4"x1.40mm.
Price: ฿316.00
- น้ำหนักต่อเมตร 1.315 kg.
- น้ำหนักต่อเส้น 7.89 kg.


ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 1.1/4"x1.1/4"x1.60mm.
Price: ฿346.00
- น้ำหนักต่อเมตร 1.500 kg.
- น้ำหนักต่อเส้น 9.00 kg.


ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 1.1/4"x1,1.4"x1.80mm.
Price: ฿375.00
- น้ำหนักต่อเมตร 1.690 kg.
- น้ำหนักต่อเส้น 10.15 kg.


ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 1.1/4"x1.1/4"x2.00mm.
Price: ฿409.00
- น้ำหนักต่อเมตร 1.85 kg.
- น้ำหนักต่อเส้น 11.08 kg.


ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 1.1/4"x1.1/4"x2.30mm.
Price: ฿452.00
- น้ำหนักต่อเมตร 2.04 kg.
- น้ำหนักต่อเส้น 12.24 kg.


ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 1.1/4"x1.1/4"x3.20mm.
Price: ฿597.00
- น้ำหนักต่อเมตร 2.69 kg.
- น้ำหนักต่อเส้น 16.14 kg.


ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 1.1/2"x1.1/2"x1.20mm.
Price: ฿336.00
- น้ำหนักต่อเมตร 1.300 kg.
- น้ำหนักต่อเส้น 7.80 kg.


ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 1.1/2"x1.1/2"x1.40mm.
Price: ฿360.00
- น้ำหนักต่อเมตร 1.500 kg.
- น้ำหนักต่อเส้น 9.00 kg.


ท่อสี่เหลี่ยมโปร่ง 1.1/2"x1.1/2"x1.60mm.
Price: ฿396.00
- น้ำหนักต่อเมตร 1.716 kg.
- น้ำหนักต่อเส้น 10.30 kg.


[1-16]  [17-32]  [33-48]  [49-60]  [next] [show all]
 

Copyright © CGA-METAL. All rights reserved.